Vision

Vores vision er at skabe et godt fundament for næste generation på Lyngbygård via forskellige aktiviteter.

Et fundament i sammenspil med medarbejder, omgivelserne og et fokus på bæredygtighed.

Mission

Lyngbygårds mission er at arbejde ud fra 3 værdier, vi lægger vægt på for at nå vores mål.

Vi er meget nysgerrige på nye tiltag og vil gerne med en ordentlighed være med til at samarbejde om udvikling af vores omgivelser og Lyngbygård.

Strategi

Strategien for Lyngbygård de næste 10 år er fortsat at skabe økonomisk robusthed hvilket giver os mulighed for at kunne levere på de mange bundlinjer af bæredygtighed indenfor miljø, biodiversitet og klima. Vores fokus er at nå de fælles målsætninger på bæredygtighed der er sat af regeringen og fødevareklyngen.

Dette vil vi gøre ved at tilpasse produktionen af fødevarer løbende. Vi vil investere i ny teknologi og være åbne for ny forskning. Vi vil bidrage til de kollektive virkemidler for at mindske vores udledning til miljøet og klimaet. Vi vil producere ud fra devisen mere med mindre i respekt for at bidrage med fødevarer til en stigende globalbefolkning.

Vi vil mindske vores energiforbrug og løbende udskifte vores fossile energikilder med mere bæredygtige energikilder. Vi vil øge vores produktion af vedvarende energi via vind- og solanlæg for at understøtte et stigende nationalt behov for forsyningssikkerhed af energi.

Vores medarbejder er det mest værdifulde aktiv, derfor skal der være mulighed for udvikling af kompetencer. Vi vil sikre at vores virksomhed er en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed, trivsel og sikkerhed. Vi vil lykkes med at Lyngbygård er et godt sted at arbejde og at medarbejdere, ejere og familie føler, at man lever det gode landmandsliv i dagligdagen.

​​

​Bæredygtighed (ESG)

På Lyngbygård forsøger vi at drive et landbrug med stort fokus på bæredygtighed. Vi lægger resurser i at beskytte biodiversiteten, klimaet, miljøet og vores fælles kulturarv.

Dette gør vi ved at have en ESG-rapportering som beskriver hvad vi gør og hvor vi skal hen. Rigtig mange ting er allerede sat i gang. Så som:

  • ​Markbruget dyrkes med et sundt og varieret sædskifte.
  • ​Dyrker præcisionsjordbrug (GPS-styring ved såning, sprøjtning og gødskning)
  • ​IPM-principper bliver fulgt ved behandlinger.
  • ​Alle udlejningsboliger er uden fossile brændsler som energikilde til opvarmning.
  • ​Samarbejder med kommunen om klima/lavbundsprojekt.
  • ​Har bidraget til de kollektive virkemidler ved at etableret 2 mini vådområder.
  • ​Har taget de boringsnære områder (BNBO) ud af driften.
  • ​Lader spættetræer blive stående i skoven så biodiversiteten kan udvikle sig.
  • ​Vi lader dødt ved ligge tilbage i skoven til insekthoteller.

Vi syntes det er spændende at arbejde med flere bundlinjer. Det ligger i vores værdier og strategi at tænke bæredygtighed ind, da vores vision er at give Lyngbygård videre gennem generationer.  

Firmainformation

Lyngbygård Gods

CVR-nummer: 26239591

Lyngbygårdsvej 25, 8220 Brabrand

Klik her for rutevejledning

Tag med os på en rejse gennem en dag på Lyngbygård og opdag, hvordan familietraditioner og et progressivt sindelag går hånd i hånd for at skabe en bæredygtig fremtid for landbrug og natur.