​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

Kælderen under hovedbygningen​

Den hvælvede kælder under Lyngbygårds nuværende hovedbygning er opført i forbindelse med gårdens første hovedbygning fra omkring 1570. Det var et smalt stenhus i to stokværk bygget af munkesten.

Kælderen er også opført i munkesten og har oprindeligt huset gårdens første køkken. I kælderens vestlige ende ses et nu tilmuret åbent ildsted hvor maden blev tilberedt.


​Nedgang til kælderen

Nedgangen til kælderen sker direkte fra gårdspladsen ad en snæver muret trappe.

Under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 indrettede gårdens daværende ejer Aage Søborg skjulested for den modstandsgruppe han selv var leder af. 

Fra denne periode stammer 3 das og en forstærkede ydermur til beskyttelse af nedgangen som kunne modstå en evt. sprængning.​