​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

Vandmøllen​

Den første vandmølle på stedet ved Lyngbygårds Å nævnes allerede i 1290.

Det nuværende møllehus, Labing Mølle, er opført i 1907 som en moderne pudset industribygning i to stokværk med tegltag og jernvinduer. Møllehjulet var anbragt på bygningens østside og blev nedtaget i 1950’erne.

Vandet til mølledrift og turbine blev ledt via en lille kanal fra en anlagt mølledam lidt vest for åens løb. Her kunne vandet stemmes op.

Bygningen var oprindeligt indrettet med turbine, som producerede elektricitet til et lille savværk og strøm til Lyngbygård Gods.

Istandsættelse

​Lyngbygård istandsatte møllehuset i 2002, hvor Århus Amt stod for en opgravning og reetablering af mølledammen.​