​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

Kirken​

Kirken dateres til første halvdel af 1100-årene og hører således til blandt de ældste landsbykirker i Danmark.

Bygningen er opført af tilhuggede kvadersten af granit i romansk stil og tag af bly. Kirken består af kor og skib med klokkestol.

Lyngby kirke var oprindelig rigt udsmykket med kalkmalerier. Enkelte er bevaret. Særligt interessant er resterne af en Rytterfægtning fra Korstogstiden på bygningens nordvæg.

Vedligeholdelse

​Lyngby kirken var i en del af middelalderen ejet af Ring Kloster. Engang i anden halvdel af 1500-årne kom den under Lyngbygård, der beholdt retten til at ansætte præster og forpligtigelsen til at vedligeholde bygningen indtil 1926.

I dag fungerer Lyngby kirke som almindelig sognekirke.

Lars Holleufer

25. marts 2014​