​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

Parken​

Lyngbygårds park strakte sig oprindeligt væsentlige længere mod nord, hvor der i forbindelse med de store ombygninger i 1700-årne blev anlagt 3 karpedamme forbundet af et lille vandløb.

Midt på græsplænen står den imponerende blodbøg plantet i 1850 til minde om General Oluf Rye, som tog ophold på Lyngbygård i maj måned 1849 under tilbagetrækningen af den danske hær fra Fredericia til Helgenæs.

Fra slutningen af 1800-årenestammer en stor taks ved hovedbygningens nordvestlige hjørne.​

Den nuværende have er anlagt i slutningen af 1800-årene eller begyndelsen af 1900-årene og afgrænses mod nord af en hæk af avnbøg, plantet i formation.

Havehus

I samme periode opførtes et stort havehus med vidtstrakt udsigt over Lyngbygårds Ådal. Kun de flot tildannede granitsten fra fundamentet er bevaret i dag

I havens sydøstlige ende var der indtil 1945 anlagt en tennisbane​