​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

Profil​

Lyngbygård idag

Lyngbygård drives i dag som et moderne familieejet landbrug. Ejerskabet består af Niels Jørgen Bønløkke og Poul Jakob Bønløkke henholdsvis 3. & 4. generation af slægten. Lyngbygård har været i familiens eje siden 1945.

Vores daglige drift

Fra Lyngbygård drives 370 hektar agerjord. Driften består hovedsageligt af konventionelt planteavl med speciale i fremavlskorn og frøavl. Herudover er der drift af skov, naturarealer og diverse udlejninger.

I 2007 blev der udlejet omkring 100 hektar af Lyngbygårds agerjord og naturarealer til Lyngbygård Golf.

Lyngbygård har maskinfællesskab med Thorsminde (ejes af Nikolaj Bønløkke) hvor der drives omkring 280 hektar agerjord og produceres 9000 slagtesvin.

Herudover ejer familien på Lyngbygård 2 planteavlsgårde ved Brovst i Nordjylland. Gårdene ligger i et selskab ’Boelsgård A/S’ som er et planteavlsbrug på 270 hektar agerjord.​