​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

Rundvisning​

Fra kirkegods til moderne landbrug​

Lyngbygård gods i dag

​​I dag drives Lyngbygård Gods som et topmoderne landbrug med ager- og skovbrug uden dyrehold. Godsets smukke gamle hovedbyg- ning med egetræs bindingsværk blev grundigt restaureret i 2005.


I 2007 blev ca. 100 hektar af jor- derne udlejet til Lyngbygård Golf- klub og en ny moderne international golfbane med en 18-hullers og en 9-hullers bane anlagt.

Til godset hører i dag 326 hektar.

Guidet rundvisning

Der er mulighed for rundvisning på og omkring Lyngbygård

Lyngbygård Gods/ Labing Mølle/ Lyngby Kirke

Varighed ca. 1½ time eller efter aftale.

Pris: 80,- kr. pr. person/grupperabat ved min. 10 personer.

Henvendelse til Godsejer Niels Jørgen Bønløkke

Mobil: 21261505

Lidt historie og 2 stovte kvinder

Lyngbygård 1928

​Godsets hovedbygning er fra 17- 55 og 1775 og er bygget på kæl- deren fra det oprindelige hus fra ca. 1580.


Efter reformationen gav Frederik III. i 1579 sin tilladelse til, at "vel- byrdige adelsfrue Anne Skram" må købe og eje herregården Lyngby- gård med omliggende 9 bønder-gårde, Labing Mølle samt Lyngby Kirke. Som kirkegods havde det alt sammen hørt under nonne- klosteret Ring Kloster ved Skanderborg, men bliver nu overtaget af kongen og videresolgt.

En anden historisk kvindeskikkelse, der har siddet på Lyngbygård er Marie Below (1612-1642).

På en tid, hvor Chr. IV brændte hekse i Danmark, var hun en lærd dame og det siges om hende, at hun både skriftligt og mundtligt beherskede 4 sprog til perfektion: latin, fransk, italiensk og græsk.

Marie Below overlevede både sin ægtemand og sine seks børn og skriver 1647 om sit sørgelige endeligt: ”Gud den Almægtige haver inden for et halvt år bortkaldt og frataget mig begge mines sønner, mit hjertes liv og glæde; den ældste ved den hidsige sygdom... (pesten...) da han havde levet kun 11 dage udi ægteskab med sin kære unge Hustru, Ida Daa…

Således har Gud den Allerhøjeste gjort mig tre gange enke, så jeg er bleven en enlig fugl på taget, en rørdrum i ørkenen og en ugle i forstyrrede stæder….””

Hendes epitafium hænger i dag i Lisbjerg kirke, hvor hun ligger begravet. Fra hendes tid stammer også den gamle ”Herskabsvej”, der førte fra godset til Lyngby kirke – dengang forbeholdt herskabet; men som i dag – og især ved fuldmåne (!)- stadig kan skimtes under den nyanlagte golfbane.​

3-årskrigen og general Rye

Under det strategiske tilbagetog op gennem Jylland med sit korps på 8000 mand i maj 1849 opslog general Rye sit hovedkvarter på Lyngbygård. 

Her modtog han depechen fra generalstaben om, at han ikke skal drage videre mod Thy, men dreje mod Helgenæs, hvorfra de danske styrker i nattens mulm og mørke fragtes videre til Fredericia. Under det heldige udfald herfra den 6. juli 1849 falder general Rye.

Den store blodbøg i Lyngbygård park er plantet til minde herom af ejeren hofjæger- og ritmester Johannes Friis. 

Besættelsen

Ejeren på Lyngbygård 1933-45, Aage Søborg åbnede godset for modstandsbevægelsen og stedet blev et tilholds- og skjulested for en jysk modstandsgruppe under ledelse af oberstløjtnant Vagn Bennike og overbetjent Vagn Elmøe. I hovedbygningens kælder blev der skjult nedkastede våben og sprængstoffer.

Kort før kapitulationen bliver der på Lyngbygård planlagt mad- og forsyningsdepoter til sikring af den århusianske civilbefolkning i det tilfælde, at det skulle komme til kamp med de tyske tropper. Efter besættelsen overtog Bønløkke-slægten Lyngbygård Gods. Den nuværende ejer, Niels Jørgen Bønløkke overtog 1990 godset efter sin far, Hans Bønløkke.