​Lyngbygård Gods

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

Tlf: 20 28 58 85

E-mail: pjb@lyngbygaard.dk​

CVR: 26239591

​Grøn profil

På Lyngbygård forsøger vi at drive et landbrug i harmoni med natur og miljø. Det gør vi ved at have et varieret sædskifte i markbruget og være på forkant med miljølovgivningen og udviklingen i dansk landbrug. 

Desuden er der fokus på vildtplejen som tænkes ind i driften af vores skov og plejen af vores naturarealer.

I 1996 blev der opstillet tre 600 kw vindmøller på Thorsminde. Hver vindmølle producerer ca. 1,1 mill. kw om året. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på, at udskifte til tre nye 3 mw vindmøller.​

Solcelleanlæg

​I 2013 etableredes et 110 kw solcelleanlæg på en maskinhal. Her produceres der ca. 110.000 kw el.​

Vi arbejder i øjeblikket sammen med vores naboer og Dansk Jægerforbund om at etablere et Markvildtlav på over 1000 hektar. 

Markvildtlavets formål er, at etablere bedre levesteder hovedsageligt for haren og agerhønen.

Der fyres i dag med halm fra Lyngbygårds marker, til opvarmning af hovedbygning, boliger, golf klubhus samt diverse drift bygninger på gården.​